Förverkliga din idé redan idag!

SkaffaBolag.nu skapades för att förenkla och effektivisera bolagsbildningar. Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din idé.

Med ledorden enkelhet, effektivitet och professionalitet ser vi till att du får professionell service samtidigt som du undviker att fastna i en långsam och byråkratisk process.


På bara en dag kan vi leverera ett bolag för dig och din idé.
Enkelt, snabbt och tryggt!
Vi hjälper dig med:

  • Lagerbolag
  • Bolagsbildning
  • Rådgivning


"Vårt mål är att du ska kunna
smida medan järnet är varmt.
Att förverkliga din idé innan
den rinner ut i sanden."